Het uitbesteden van telemarketing

Zoals ongetwijfeld ook bij u bekend is telefonische marktbewerking, oftewel telemarketing, een onmisbare schakel in het tot stand brengen van rechtstreeks contact tussen u en uw potentiële afnemers.

De doelstelling is glashelder: het realiseren van direct meetbare resultaten tegen direct meetbare kosten.
Er wordt vaak geopperd dat de voorkeur uitgaat naar telemarketing in eigen beheer.
Het is natuurlijk zo dat eigen medewerkers meer kennis van producten of diensten van de eigen organisatie hebben.
Toch heeft het uitbesteden van telemarketing zwaarwegende voordelen.

 

Telemarketing is een vak apart en moet bepaald niet worden onderschat.
Het vereist structurele maximale inzet, doorzettingsvermogen, een niet aflatende concentratie, alertheid en inzicht.
En dan hebben we het nog niet eens over de projectbewaking en het blijven motiveren tijdens de werkzaamheden.
U vraagt dus nogal wat van telemarketingmedewerkers. Is de eigen organisatie hier wel geschikt voor, kunt u er binnen de eigen organisatie wel op inspelen?
Het uitbesteden van telemarketing is dan een comfortabele oplossing. Onze medewerksters zijn tijdens de werkzaamheden uw gedreven en enthousiaste collega's!

 


Waarom Global Telemarketing

Waarom kiezen voor Global Telemarketing?

U zult het met ons eens zijn dat het uitbesteden van een eerste commerciële contactlegging uit naam van uw bedrijf betekent dat het visitekaartje en daarmee het vertrouwen extern wordt neergelegd en bepaald niet mag worden onderschat.
Onze werkwijze is erop gericht dat de telefonische werkzaamheden naadloos aansluiten op de bedrijfscultuur van uw bedrijf.
Binnen een goede samenwerking bieden wij de mogelijkheid en flexibiliteit om in te spelen op tussentijdse marketingcampagnes en branche- of evenementgerichte acties.
Global Telemarketing onderscheidt zich door juist hierop te anticiperen met de garantie dat het altijd dezelfde vaste medewerksters zullen zijn die de werkzaamheden voor u verrichten.
De korte lijnen in de communicatie met de opdrachtgever zorgen ervoor dat relevante informatie direct doorkomt op de plek waar de contacten met mogelijk nieuwe klanten worden gelegd.
Het uitbesteden van telefonische marktbewerking betekent in onze optiek per definitie een intensieve samenwerking en communicatie. Timing, anticipatie en een correcte klantvriendelijke benadering zijn onze gouden regels.

 

Werkwijze en Rapportage

Een goed begin is het halve werk. Een oud gezegde dat staat als een huis. Alvorens de telefonische werkzaamheden te starten hanteert Global Telemarketing een 4-tal fases:

 

1e. De projectvoorbereiding

Voorafgaande aan de daadwerkelijke werkzaamheden wordt er een briefing gehouden, zodat wij ons terdege kunnen oriënteren op uw bedrijf en de producten/diensten. Global Telemarketing stelt een te hanteren belscript op, welke op voorhand ter goedkeuring zal worden besproken. Het belscript moet worden gezien als leidraad en niet als platte tekst waar het gesprek aan wordt opgehangen. De kracht van telemarketing zit 'm in het persoonlijke gesprek.

 

2e. De proefopdracht

Global Telemarketing start de samenwerking met een proefopdracht, zodat binnen een afgebakende periode en met een duidelijke kostenstructuur kan worden ervaren of onze werkwijze en communicatie past bij uw bedrijf en hoe succesvol de telemarketingwerkzaamheden zijn. In deze fase bestaat er intensief contact tussen u en Global Telemarketing; de bevindigingen worden direct teruggekoppeld en de insteek van het gesprek kan worden bijgesteld daar waar nodig. De proefperiode is een prima uitgangspunt voor het mogelijk vervolgtraject en is zeker bedoeld om de samenwerking in al haar facetten te beoordelen.

 

3e. De evaluatie

Na de proefopdracht volgt een volledige statistische rapportage, het is hiermee duidelijk wat u in het vervolgtraject kunt verwachten als het gaat om scoringskans en kwaliteit van de afspraken.

 

4e. De samenwerking

De structuur is daar, alle belangrijke zaken zijn doorgesproken. Natuurlijk zullen er in de loop der tijd zaken blijven veranderen, de samenwerking ontwikkeld door en zo moet het ook zijn. Global Telemarketing zal uw projecten met een grote mate van betrokkenheid uitvoeren. Kwaliteitsbewaking staat bij ons hoog in het vaandel. Kwaliteit voor kwantiteit is ons motto. Als verlengstuk van uw verkoopbinnendienst zijn wij het telefonische visitekaartje van uw bedrijf!

 

Adresmateriaal

In principe dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor elektronisch adresmateriaal (inclusief telefoonnummer) in Excel-, Access- of ASCII-format. Global Telemarketing importeert de adressen in haar netwerk, van waaruit de telefonische werkzaamheden worden verricht. Het adresmateriaal blijft te allen tijde eigendom van de opdrachtgever. Na volledige bewerking wordt het bewerkte bestand elektronisch in b.v. een Excel-format geretourneerd. Indien er geen adresmateriaal voorhanden is, kan Global Telemarketing hierin bemiddelen. Volgens opgave van de door de opdrachtgever gestelde criteria kan Global Telemarketing uit naam van de opdrachtgever een bestand aankopen bij de hiervoor gekozen instantie.

 

Automatiseringwensen

Global Telemarketing onderscheidt zich door maatwerk te leveren, zeker ook wat betreft de afstemming op gebied van automatisering. Wij voeren de werkzaamheden volledig geautomatiseerd uit. Voor iedere opdrachtgever wordt in een unieke database gewerkt, hetgeen inhoudt dat de lay-out van ons rapportageformulier wordt aangepast aan uw wensen/eisen. Naast gemaakte afspraken, eventueel gerichte documentatieaanvragen en overige relevante informatie verkrijgt u eveneens inzicht in andere gewenste marktinformatie.

 

Rapportage

Na iedere belsessie rapporteren wij de gespreksresultaten per Email of indien gewenst per fax.
U heeft daarmee direct inzicht in de stand van zaken en kunt snel en efficiënt ook vanuit de eigen organisatie inspelen op aangereikte informatie.
Tussentijds kunt u op aanvraag c.q. wekelijks de campagnestatus toegezonden krijgen.
Na afloop van de opdracht ontvangt u een totaaloverzicht van de behaalde resultaten.

 

Global Telemarketing
Bredaseweg 123
4872LA Etten-Leur
© 2017 Global Telemarketing Services BV